Условия за наемане на автомобил:

– Наемателят и договорените допълнителни шофьори трябва да бъдат на възраст минимум 21 години и да притежават свидетелство за управление на съответния тип МПС най-малко от една година.

– Минималният период на наем е 24 часа.

– Автомобилите се наемат от офисите на фирмата. При подписване на договора се прави оглед на автомобила и се отбелязват забележките, ако има такива. При връщане на автомобила от клиента, оторизирано лице на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди или липси по вина на наемателя и непокрити от застраховката се удържа от депозита.

-В случай на ПТП, щета или кражба на наетия автомобил, се изисква документ от Пътна полиция или двустранно попълнен констативен протокол. В противен случай всички такси намаляващи отговорността са НЕВАЛИДНИ.
При липса на друг/и участник в произшествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клиентът да вземе номер, под който е регистрирано неговото обаждане.

– Автомобилът се предава пълен при започване на наема. Изразходваното гориво е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В случай, че НАЕМАТЕЛЯ върне автомобила с по-малко гориво, липсващото гориво се заплаща по € 2 на литър.

Допълнително оборудване: Бебешко столче (€ 3), навигация ( € 5 )се предоставят при запитване.